仰望星空
N 皇后 N 皇后
N 皇后const solveNQueens = function (n) { // 已摆放皇后的列下标 const cols = new Set(); // 已摆放皇后的左斜线 右上→左下 // 计算某个坐标是否在这个左
排序 排序
冒泡排序function bubbleSort(list) { for (let i = 0; i < list.length; i++) { let isSorted = true; for (let j = 0
二分法查找 二分法查找
二分法查找// 循环查找 function bsearch(arr, value) { let low = 0, high = arr.length - 1; let mid; while (low < high)